Menu

Yayın Olanakları


MAKALE FORMATINDA YAYINLANACAK TAM METİN BİLDİRİLER


*Yayınlar için bildiri sahiplerinden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Sustainability (ISSN: 2071- 1050- SSCI Indeksli): Dr. Fu-Sheng Tsai tarafından editörlüğü yürütülecek olan “Social Innovation and Entrepreneurship: Toward Ecology Friendly Models” özel sayısına da konferans kapsamında bir çalışma seçilecektir.

European Journal of International Management (ISSN: 1751- 6765 – SSCI Indeksli): Prof. Dr. Ilan Alon tarafından editörlüğü yürütülen bu dergi konferans tarafından “Best Paper Award” alan bir çalışmaya ödül vererek kendi sayılarında yayınlayacaktır.

Journal of Organizational Change Management (ISSN: 0953-4814 – SSCI Indeksli): Dr. Erhan Aydın ve Dr. Fiona Colgan tarafından özel sayı editörlüğü yapılacaktır. “Lgbt Research in Management and Institutions: Broadening the lens” adlı özel sayıya BOR konferansında uygun makale olması halinde dahil edilecektir.

Business and Management Studies: An International Journal (ISSN: 2148-2586- ULAKBIM indeksli): Konferansımıza gönderilen çalışmalardan hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler ücretsiz olarak kongre özel sayısında yayınlanacaktır. (Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerine uygun http://www.bmij.org)

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (ISSN: 1307-9832- ULAKBIM indeksli): Konferansımıza gönderilen çalışmalardan hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler ücretsiz olarak kongre özel sayısında yayınlanacaktır. (Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerine uygun http://dergipark.gov.tr/ulikidince)

Entrepreneurship and Innovation Management (JEIM) ISSN: (2147-5792- ULAKBIM indeksli): Konferansımıza gönderilen çalışmalardan hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler ücretsiz olarak kongre özel sayısında yayınlanacaktır. (Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerine uygun http://www.betadergi.com/jeim)

İngilizce olan tüm makaleler Erhan Aydın Akademi'den Redaksiyon hizmeti alabilir. Konferans katılımcıları redaksiyon hizmetinden %10 indirimli faydalanırlar.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ FORMATINDA YAYINLANACAK TAM METİN BİLDİRİLER


Business and Organization Research (Bor Conferences) konferansı kapsamında editörlüğünü Dr. Erhan Aydın ve Dr. Mushfiqur Rahman’ın yürüteceği, “Global Issues in Business and Organization Research” kitabı için uygun çalışmalar kitap bölümü olarak kabul edecektir. Kitap; Cambridge Scholars Publishing yayınevi tarafından yayınlacaktır. Tüm çalışmalar hakemlik sürecinden geçirilecektir.

ÖDÜLLER


En iyi Bildiri Ödülleri:

BOR’18 En iyi sunum ödülü (3 bildiri)

BOR’18 En iyi araştırma ödülü (3 bildiri)

BOR’18 En iyi araştırmacı ödülü

BOR’18 En iyi genç araştırmacı ödülü