Menu

Önemli Tarihler


Özet Gönderimi İçin Son Tarih 29 Ağustos 2018
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 10 Ekim 2018
Kesin Kayıt İçin Son Tarih 3 Eylül 2018
Kongre Tarihi 12-13-14 Eylül 2018
Yukarıda belirtilen son tarihler uzatılmayacaktır.