Menu

Güzel Sanatlar Özel Oturum


Business & Organization Research (BOR) Conference

“KÜLTÜREL FARKLILIKLAR”

ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİSİ

(12-14 EYLÜL 2018) KATILIM ŞARTNAMESİ

1- Kongre sergisine katılabilmek için bildiri sunumu yapmak zorunlu değildir. Sergiye katılmak isteyen sanatçılar, bildiri sunumu yapmaksızın, sadece sergi için başvurabilirler.

2- Sergiye katılacak eserler sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak sergi değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sergi sonunda, her sanatçıya katılım belgesi verilecektir.

3- Sergiye; Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Plastik Sanatlar, Resim, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında üretilmiş eserler ile başvuru yapılabilir. Sanatçı en fazla 2 çalışma ile başvuru yapabilir.

4- Kullanılan malzeme veya teknikler için sınırlama yoktur. Değerlendirme sanatçıya ait dosya üzerinden yapılacaktır ancak eserin, mekanın düzenlenmesi açısından eser boyutları 180 cm aşmamalıdır.

5- Eserlerin etkinlik tanıtımı amacıyla görüntüleri kullanılabilir.

6- Sergiye katılacak sanatçıların;

- Sanatçının 100 kelimeyi aşmayacak şekilde paragraf biçiminde hazırlanmış ve fotoğraflı kısa özgeçmişi,

- Eserin 300 dpi ve JPEG olarak ,

- Doldurulup, imzalanmış ve taratılmış Başvuru formunu e posta olarak exhibition@borconference.com adresine göndereceklerdir.

7- Sergilenen eserler kongre sonunda e-katolog olarak kongre sayfasında yer alacak ve mail olarak da katılımcılara gönderilecektir.

8- Eserin ulaştırılması ve sergi bitiminde sanatçıya geri gönderilmesi gibi hususlar sanatçının sorumluluğunda olup, ilgili masraflar sanatçı tarafından karşılanacaktır. Eserler, sergi bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kargo yolu ile ödemeli olarak sanatçılara iade edilecektir. Gönderiden kaynaklı hasar, kaybolma, gecikme gibi olumsuzluklar ile ilgili doğabilecek sonuçlardan organizasyon sorumlu tutulamaz. (Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır).