Menu

Bildiri Gönderimi & Yazım Kılavuzu


* Hazırlanan özet metinler, genişletilmiş özet metinler ve tam metinler bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak aşağıdaki bildiri gönderim formuna yüklenmesi gerekmektedir.

* Bildiri özetleri, kaynakça hariç en az 250 sözcükten oluşmalıdır.

* Gönderilecek tam metin bildiriler (kaynakça dahil) en az 4 en fazla 11 sayfa olmalıdır.

* Türkçe yapılan yayınlarda da İngilizce özeti eklemeniz gerekmektedir.

Özetler için tarafımızca hazırlanan (Türkçe/İngilizce) özet ve tam metin şablonları kullanılıp word formatında yüklenmesi gerekmektedir.