Business & Organization Research Conference

Bildiri Değerlendirme Sonuçları

Kongre programında bildiri başlığı altında yer alan hocalarımızın isimleri yayınlarındaki sıralama gözetmeksizin bilgi amaçlı yazılmıştır. Özet ve tam metin kitaplarında bildirinin sisteme yüklendiği şekliyle sıralama uygun olarak yayınlanacaktır.